Honinbo อ่านว่า ฮงอินโบ

Honinbo.net

สวัสดี ขอต้อนรับเข้าสู่ – ฮงอินโบ.เน็ต บล็อกจับฉ่ายเล็กๆ (สะเปะสะปะ ว่างั้น!!)

คุณกำลังจะได้เจอกับอะไร?

บล็อกแห่งนี้มีไว้เพื่อบอกเล่าเรื่องราวทั้งที่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวและประสบการณ์ความรู้ต่างๆ ในเรื่องงานที่ได้พบเจอ รวมถึงได้อ่านได้ศึกษามา เพื่อแบ่งปันและส่งต่อความรู้ มุมมอง ความคิดต่างๆ ให้แก่ผู้อื่นบ้าง

แรกเริ่มเลย อยากเขียนบล็อกเรื่อง Dev ต่างๆ ที่พบเจอและได้เรียนรู้ในการทำงาน แต่คิดไปคิดมา ก็อยากเขียนเรื่องตัวเองบ้าง แต่บางทีได้อ่านอะไรมา ก็อยากหยิบยกมาเขียนเล่าถึงความรู้สึกของตัวเองบ้าง สุดท้ายก็เลยเอาเป็นว่าเขียนไปเรื่อยๆ จับฉ่ายไปเลยละกัน ไม่ใช่ไม่ focus นะ แต่ focus หลายเรื่องในเวลาเดียวกันอ่ะ (ไว้ค่อยตัดออกทีหลังละกัน)

เนื่องจากได้อ่านของคนอื่นมาก็เยอะ จนรู้สึกว่าอยากเขียนมุมมองของตัวเองในเรื่องนั้นๆ บ้าง เพื่อ “แบ่งปัน” หรือ “share” ถึงแม้ว่าอาจจะคิดไม่เหมือนกัน อาจมีถูกบ้าง ผิดบ้าง แต่ก็เอามาพูดคุยกันได้ จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นในที่สุด

ในมุมมองของตัวเอง อยากใช้คำว่า แบ่งปัน มากกว่า สอน เพราะคิดว่าคงเขียนถึงเรื่องราวที่พบเจอ และความรู้สึกนึกคิดของตัวเองในเรื่องนั้นๆ ซึ่งไม่ได้เป็นความเชี่ยวชาญใดๆ พอที่จะเรียกว่าสอนได้

แล้วก็เรื่องอื่นๆ เช่น
– พัฒนาทักษะการเขียนของตัวเองให้มันน่าอ่านยิ่งขึ้น
– ทดสอบ WordPress ทั้ง Theme, Plugins และก็ตัวระบบเองที่มีอัพเดทอยู่เรื่อยๆ